De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa la persona interessada que les seves dades personals passaran a formar part dels fitxers interns d’ASSANDCA i que es tractaran amb absoluta confidencialitat. Així mateix, s’informa la persona interessada que l’adreça on pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició és info@assandca.com/assandca. És obligació de l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.

Política d’ús

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • ASSANDCA no és responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi, no es fa tampoc responsable de la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs.
  • Només està autoritzat l’ús personal de les imatges i arxius que es poden descarregar de la web. El seu ús comercial no està permès.